Elastik iplərimiz sayəsində budaqlar məftilli sistemlərdə sürtünmələrdən qorunur, beləliklə ağaclar zərər görmür. Bununla bərabər tingə şəkil verməkdə və budaq ayırmada istifadə olunan bağlama ipləri tingin istənilən formada böyüməsini təmin edir. Elastik olduğu üçün inkişaf edən və böyüyən tinglərdə sıxılma və zədələnmələrə səbəb olmaz. 2, 3, 4, 5,6 mm qədər qalınlıqda daimi istehsalı mövcutdur. Bağlama ipinin qalınlığı gövdənin qalınlığına görə seçilməlidir. Ən az 5 il istifadə müddəti vardır. 3 kg lıq paketlərdə 50 kg kisələrdə satışa çıxarılmışdır. UV tərkiblidir, günəş təsir etmir.