Omega Ağac Calaq Maşını


Calaq Qayçısından İstifadə

Calamaq isdədiyiniz budağı calaq qayçısının içində tutun və qayçıdan istifadə edərək budaq içərisində bir oyuq açın. Apardığınız əməliyatın nəticəsində oyuğun açılıb açılmadığından əmin olun.

Kəsdiyiniz budaqları yan yana gətirib birləşdirin ve mümkün olduğu qədər birbirinə sıxın.

Steril etdiyiniz parçaları bir lentlə sıx sarıyıb birləşdirin. Steril material bu caladığınız budaqları bakterialara və hava şəraitinin mənfi təsirlərinə qarşı qoruyur.

Calaq qayçısı ilə işə yaramayan budaqları kəsin.