Göz, yarma ve omega olmaqla 3 növ calaq etməkdədir. Bu qayçı ilə öz ağacınızı özünüz çox asanlıqla və praktik bir şəkildə calaya bilərsiniz. Calaq qayçısının üç ədəd calaq bıçağı mövcut olub, yongalı göz calağı, omega calağı və (dilcikli qələm calağı) V calağı edə bilərsiniz.

Praktik, ələyatan və yüngül formasıyla növün inkişafı, məhsul artırma məqsədi ilə kənd təsərrüfatı və əkinçilikdə geniş istifadə olunan, xüsusi olaraq təkmilləşdirilmiş calaq maşını, 3 tip calaq edə bilmə xüsusiyətinə sahibdir. Qayçının bütün hissələri ehtiyat hissə kimi təmin edilməkdə olub, bıçaq və hissələri dəyişdidirlə bilən quruluşdadır. Xüsusi sərtləşdirilmiş bıçaq və fiber sapalara sahib olduğu üçün uzun ömürlüdür.

İstifadə qaydası: Calaq edəcəyiniz budaq ya da sapı plastik tutucunun üzərinə yerləşdirin. Tək əlinizlə tutduğunuz calaq qayçısını bağlama pozisyasına gətirin. Eyni əməliyyatı calayacağınız ağac budağına da tətbiq edin. Kəsdiyiniz iki fərqli budağı birləşdirin ve xüsusi calaq lentinin köməyi ilə birbirinə bağlayın. Calama əməliyatı tamamlanmışdır. Calaq qayçısənın içərisindən çıxan bıçaqların köməyi ilə yerinə yetirə biləcəyiniz üç növ calaq əlaqədar rəsimdə görülməkdədir.

Calaq əməliyatı düzgün yerinə yetirilibsə calağın tutma ehtimalı %90-%99 dir. Calaq edilən yerlər mütləq silikon calaq lenti ilə sarılmalıdır. Digər bağlama vasitələri ilə isdənilən nəticə əldə edilməyə bilər.

Bu maşın ilə asmaları, cəvizləri, gülləri və digər meyvə ağaclarını calaya bilərsiniz.
1.Göz Tipi Calaq Ehtiyat Bıçağı LAMGEM
2.Omega Tipi Calaq Ehtiyat Bıçağı OMEGA
2 Qələm Tipi Calaq Ehtiyat Bıçağı