Elastik bağlama iplərimiz sayəsində tinglər məftilli sistemlərdə sürtünmələrdən qorunur, beləliklə budaqlar zərər görmür. Bununla bərabər tingə şəkil verməkdə və budaq açmaqda istifadə olunan bağlama ipləri ağacın istənilən formada böyüməsini təmin edir. Elastik olduğu üçün inkişaf edən və böyüyən tinglərdə sıxılma və zədələnmələrə səbəb olmaz. 3, 4, 5 mm qədər qalınlıqda daimi istehsalı mövcutdur. Bağlama ipi qalınlıqları gövdənin qalınlığına görə seçilməlidir. Ən az 5 il istifadə müddəti vardır. 4 kg lıq paketlərdə 50 kg kisələrdə satışa çıxarılmışdır. UV tərkiblidir, günəş təsir etmir.