Tam Alçaq Boylu Budaq Ayırma Aparatı


Yeni əkilən tingin təzə budaqlarını 45° və 90° yan yatırmak üçün istifadə olur. Üst budaqlardan başlanır. Daha sonra yeni çıxan budaqlara da tətbiq edilə bilməsi səbəbi ilə təkrar-təkrar istifadəyə yararlıdır. Budağın yatma məsafəsini istədiyiniz kimi nizamlaya bilərsiniz. Asan istifadə imkanıyla əməyə qənaət olur. Alçaqboy Alma, Alçaqboy Gilas, Zeytun və Alçada çox rahat istifadə olunur.