Tor bağlama klipsləri torları sıra ortasında biribirlərinə bağlamaq üçün istifadə olunur. Aşırı yükdə öz özünə açılır. Sistemin zərər görməsinin qarşısını alır. Klips 4 hissədən ibarətdir. Lazım gələrsə üstündəki deşiklərdən istifadə edilərək sancaq ilə də istifadə edilə bilər. UV tərkiblidir, güneş şuasından təsirlənməz.