Zeytun Ağacı Bağlama İpi


Elastik bağlama iplərimiz sayəsində ağaclar məftilli sistemlərdə sürtünmələrdən qorunur, beləliklə budaq zərər görmür. Bununla bərabər ağaca şəkil verməkdə və budaq ayırmaqda istifadə olunan bağlama ipləri tingin istənilən formada böyüməsini təmin edir. Elastik olduğu üçün inkişaf edən və böyüyən tinglərdə sıxılma və zədələnməyə səbəb olmaz. 2, 3, 4, 5,6 mm qədər qalınlıqda daimi istehsalı mövcutdur. Bağlama ipi qalınlıqları gövdənin qalınlığına görə seçilməlidir. Ən az 5 il istifadə müddəti vardır. 3 kg lıq paketlərdə 50 kg kisələrdə satışa çıxarılmışdır. UV tərkiblidir, günəş təsir etmir.