Alçaqboy Alma Bağlama İpi


Elastik iplərimiz sayəsində ağaclar məftilli sistemlərdə sürtünmələrdən qorunur, beləliklə budaq zərər görmür. Bununla bərabər ağaca şəkil verməkdə və budaq açmaqda istifadə olunan bağlama ipləri ağacın istənilən formada böyüməsini təmin edir. Elastik olduğu üçün inkişaf edən və böyüyən budaqlarda sıxılma və zədələnmələrə səbəb olmaz. 2, 3, 4, 5, mm qədər qalınlıqda daimi istehsalı mövcutdur. Bağlama ipi qalınlıqları gövdənin qalınlığına görə seçilməlidir. Ən az 5 il istifadə müddəti vardır. 4 kg lıq paketlərdə 50 kg kisələrdə satışa çıxarılmışdır. UV tərkiblidir, günəş təsir etmir.